Contents tagged with Articles

  • Kako omogućiti integraciju web sajtova u Windows 7 taskbar?

    Tags: Articles, Windows 7, Internet Explorer, Taskbar, Pin

    Excerpt: Jedna od novih funkcionalnosti koje donosi Internet Explorer 9 je mogućnost integracije web sajtova sa operativnim sistemom na Windows 7 računarima. U suštini, ona omogućava programerima web sajtova da korisnicima omoguće dodavanje - pinovanje web sajtova u Windows 7 taskbar ili dodavanje sajtova u All Programs grupu menija Start.

    Tekst objavljen na ITPro.ba >>

    Jedna od novih funkcionalnosti koje donosi Internet Explorer 9 je mogućnost integracije web sajtova sa operativnim sistemom na Windows 7 računarima. U suštini, ona … more