Contents tagged with DevArena

  • Konferencija Ekobit DevArena 2007

    Tags: Conferences, DevArena, Learn, Report

    Konferencija Ekobit DevArena 2007 održana je u Zagrebu, 16. oktobra 2007. godine, u hotelu International. Sadržaj konferencije bio je podijeljen u dva treka. Jedan trek je namijenjen developerima, … more