Sastanak INETA user grupe

Tags: INETA, MSCommunity, Banja Luka, Speaking, ASP.NET MVC

Sastanak INETA user grupe održan je 18.12.2007 godine u prostorijama firme LANACO kompjuteri i komunikacije, u ulici Knjaza Miloša 15, Banjaluka. U programu su bile 2 teme, i to:

1. Visual studio 2008 – novosti u razvoju za web

2. Uvod u Linq (Language integrated query)

Sastanku je prisustvovalo više od 20 članova user grupe, i to je bio jedan od najposjećenijih sastanaka. Ja sam držao prezentaciju o VS2008, a više detalja o sadržaju prezentacije objaviću u nekom od narednih postova.

    No Comments