Microsoft NetWork 6 - Kako pravilno konfigurisati SharePoint on-premises za SharePoint apps

Tags: MSNetWork, Presentation, Speaking, SharePoint, Office 365

I ove godine je Microsoft Bosna i Hercegovina organizovao svoju tradicionalnu konferenciju – Microsoft NetWork 6. I ove godine su premašili sva očekivanja vezana za kvalitet predavanja, broj prijavljenih, konferencijski parti. Više detalja o samoj konferenciji možete saznati na www.msnetwork.ba.

Imao sam čast (ponovo) da budem odabran kao jedan od predavača, ovaj put sa predavanjem koje se odnosi na konfiguraciju SharePoint-a za SharePoint apps (SharePoint add-ine). Opis predavanja sa konferencijskog sajta:

SharePoint Add-ins (SharePoint Apps) su novi način kreiranja custom rješenja koja se naslanjaju na SharePoint. AddOns se ne izvršavaju unutar SharePoint konteksta već kao zasebne web aplikacije, te stoga njihovo konfigurisanje predstavlja važan korak u konfigurisanju bilo koje SharePoint farme (bilo prilikom razvoja ili prilikom implementacije u produkciji). Za pravilno konfigurisanje Addin-a neophodno je ispuniti nekoliko preduslova - kako na samom SharePoint-u tako i na pratećoj infrastrukturi. U ovom predavanju ćemo detaljno, korak po korak, objasniti neophodne korake, pokazati kako se konfiguriše SharePoint kroz administrativni web interfejs te upotrebom PowerShell-a kako bi SharePoint AddOns mogli da se instaliraju na farmi. ovo predavanje namijenjeno je svima koji imaju potrebu da konfigurišu SharePoint Server za AddOns, kao i onima koji se time bave iz hobija.

U predavanju sam obradio:

  1. Neophodnu konfiguraciju farme za add-ine
  2. High Trust i Low Trust
  3. Add-in hosting arhitekture
  4. Konfiguraciju DEV okruženja za high trust
  5. PowerShell skripte za konfiguraciju prethodnih koraka

U pripremi predavanja sam se oslanjao na resurse dostupne na TechNet-u, kao i na Office Development Patterns and Practices projekat.

Prezentacija za predavanje može se preuzeti sa mog SlideShare profila i sa mog docs.com profila.

Stojim vam na raspolaganju za sva pitanja vezana za ovo predavanje – putem bloga (komentara na ovaj post) ili twittera www.twitter.com/panjkov

Linkovi iz prezentacije:

No Comments

Add a Comment