Arhitektura platforme Microsoft .NET Framework

Na slici je prikazana arhitektura platforme Microsoft .NET Framework.

Osnovne komponente ove platforme su:

  • Common Language Runtime – okruženje unutar koga se izvršavaju sve .NET aplikacije

  • .NET Framework Class Library – Biblioteka klasa pomoću koje se u aplikacije dodaju odgovarajuće funkcionalnosti

  • Common Language Specification – propisuje pravila koja moraju poštovati svi .NET jezici

  • Skup programskih jezika koji zadovoljavaju CLS i mogu se koristiti za razvoj .NET upravljanih aplikacija

  • Razvojni alati