Web Platform Installer u praksi

Pošto mi se ukazala prilika da se malo poigram sa novim Silverlightom i Blend alatima, riješio sam da za instalaciju iskoristim Microsoft Web Platform Installer (skraćeno ću ga zvati WPI zbog bržeg pisanja) umjesto pojedinačnog download-a i instalacije svih komponenata. Instaliraću Silverlight 3 alate za Visual Studio te Visual Web Developer 2008 Express razvojno okruženje, pošto Blend 3 i ostali alati još nisu uključeni u WPI.

Osnovni zadatak Web Platform Installer-a je da se olakša instalacija i podešavanje Microsoft IIS servera na računaru, gotovih web aplikacija (Microsoft i open source) kao i razvojnih alata veoma širokom opsegu korisnika: web dizajnerima, web programerima te IT administratorima. Iz podužeg spiska uključenih alata i aplikacija izdvajam PHP, PHP drajvere za SQL Server, te Acquia Drupal.

clip_image002

Kao prvo, potrebno je preuzeti instalacioni paket sa adrese http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx. Instalacioni paket je veliki oko 1MB, a trenutno je aktuelna verzija 2.0 RC.

Nakon instalacije se WPI integriše u Start meni i pokreće se kao bilo koja druga aplikacija. Važno je napomenuti da WPI zahtijeva elevaciju permisija, pa ćete imati UAC popup prilikom svakog pokretanja. Elevacija permisija je neophodnajer se instaliraju novi programi unutar sistemskih foldera.

clip_image004

Interfejs WPI je veoma jednostavan za korištenje, a sastoji se od tri osnovne grupe alata:

  1. What’s New? (Šta je novo?) meni prikazuje najnovije dodate komponente, plugine, alate i aplikacije u WPI.

  2. Web Platform omogućava instalaciju komponenata web servera, dijelova .NET Frameworka, baza podataka te razvojnih alata

3. Web Applications omogućava instalaciju third-party web aplikacija na već konfigurisani IIS (Acquia Drupal, BlogEngine.NET, DasBlog, WordPress…).

clip_image006

Prilikom pokretanja, WPI provjerava šta je od aplikacija/komponenata koje sadrži već instalirano na računaru, odnosno IIS-u, i te aplikacije označava na odgovarajući način, dodajući tekst installed sa desne strane imena aplikacije.

Korištenje WPI…

Kao što sam već napomenuo, instaliraću Visual Web Developer 2008 i Silverlight 3 Tools koji mi trebaju za razvoj Silverlight aplikacija. U dijelu Web Platform odabrao sam Tools, te selektovao alate koje želim instalirati. Još jedna stvar koju želim napomenuti je da se za svaku komponentu unutar WPI, klikom na “i” sa desne strane otvara prozor sa više informacija o samoj komponenti: Opis aplikacije, autor, veličina downloada i verzija.

clip_image008

Klikom na Install, prikazuju se informacije o alatima koji će se instalirati, te o veličini downloada

clip_image010

A evo i prikaza samog toka instalacije

clip_image012

Naravno, ukoliko se instalacija uspješno završi, na kraju se dobija ovakva poruka

clip_image014

Instalacija third-party alata sa eksternim komponentama

Ukoliko željena aplikacija zahtijeva neku od eksternih komponenata koju WPI ne sadrži, WPI automatski upozorava korisnika o tome, te ga upućuje na dalje korake neophodne za rješavanje nastale situacije.

clip_image016

U narednom koraku se prikazuje spisak svega što će se downloadovati i instalirati kako bi odabrana aplikacija mogla ispravno da funkcioniše.

clip_image018

Umjesto zaključka

Web Platform Installer ima prvenstveno namjenu da programere i administratore poštedi zamornog posla traženja, downloada i pojedinačne instalacije za serverske komponente, aplikacije i alate. Pored toga, softverski paketi koji su neophodni za pravilno funkcionisanje tog softvera automatski se detektuju. Na ovaj način se postiže brži rad i bolja kontrola nad komponentama koje se instaliraju na Microsoft IIS.

Lakoća upotrebe koju pruža WPI omogućava i korisnicima koji nemaju iskustva sa administracijom IIS servera na Windows klijentskim i serverskim operativnim sistemima, a žele da se bave web programiranjem, da brzo i jednostavno instaliraju i podese razvojno okruženje bilo za PHP, ASP.NET ili SIlverlight web programiranje.

Web Platform Installer se može preuzeti sa adrese preuzeti instalacioni paket sa adrese http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx. Pored toga, na sajtu Microsoft /web http://www.microsoft.com/web možete pronaći i mnoštvo drugih resursa namijenjenih web programerima, web dizajnerima i administratorima: od tutorijala, third party aplikacija do studija slučaja.

Cross Posted from http://weblogs.asp.net/draganpanjkov