U znaku broja 3

Nakon što je na konferenciji Mix09 kao beta predstavljena svijetu, treća generacija Silverlight-a je u petak, 10. jula dosegla release status. Pored toga, u četvrtak 22. jula je objavljena i RTM verzija treće generacije Microsoft Expression alata (Expression 3). Na adresi http://www.microsoft.com/silverlight/seethelight/ možete vidjeti snimak keynote-a na kome su Soma [http://blogs.msdn.com/somasegar/] i  Scott Guthrie [http://weblogs.asp.net/scottgu/] predstavili Silverlight 3 i Expression 3 uz demo Jon Harris-a [http://differentthings.wordpress.com] iz Expression tima. Na istoj strani možete vidjeti i end-to-end  demo Expression Studio 3 pod nazivom Visual Kitchen, osmišljen i realizovan poput poznatih kuharskih šou emisija.

Silverlight 3

image

Silverlight 3 ima niz novih mogućnosti usmjerenih na poboljšanje kvaliteta razvijenih multimedijalnih i RIA aplikacija. Poboljšanja:

 • u oblasti podrške za HD multimediju

  • smooth streaming – adaptivni algoritam koji optimizuje kvalitet isporučenog videa u skladu sa uslovima na mreži i mogućnostima klijenta i omogućava momentalni nastavak videa prilikom premotavanja po vremenu, bez zastoja za buffering.

  • novi A/V  kodeci za H.264 video, AAC audio, MPEG-4 kao i podrška za kreiranje custom kodeka

  • hadrversko ubrzavanje – grafički intenzivni zadaci mogu biti obrađivani od strane grafičke kartice

  • podrška za HD video

 • grafika

  • nova perspective 3D podrška i novi API-ji za bitmape i piksele
 • aplikacije izvan browsera i offline rad

  • Silverlight aplikacije mogu da se instaliraju  na klijentski računar te da se pokreću kao stand-alone aplikacije. Korisnik ima mogućnost da doda prečicu na desktop, start meni te taskbar

  • Aplikacija može da radi u offline  modu na taj način da se otkači sa mreže. Pri tome joj nije potrebna veza prema internetu za ispravno funkcionisanje.

 • razvoj aplikacija

  • podrška za forward/back tastere browsera i bolje SEO mogućnosti

  • oko 100 kontrola na raspolaganju developerima kroz Silverlight SDK i SIlverlight Toolkit.

  • RIA servisi

  • bolje renderovanje teksta i podrška za fontove

Razvojni alati za SIlverlight 3 mogu se preuzeti sa http://silverlight.net/GetStarted/

Expression Studio 3

image

Pored Silverlight 3, predstavljen je i Expression Studio 3 – najnovija verzija Microsoft alata namijenjenih UX i web dizajnerima. Expression Studio 3 obuhvata Expression Blend 3 (namijenjen dizajnu UX za WPF i Silverlight), Expression Web 3 (namijenjen web dizajnu), Expression Design 3 (za kreiranje grafičkih elemenata koji se koriste u drugim alatima), Expression Encoder 3 (pripremu i enkodiranje videa za razne namjene).

Expression Blend 3 sadrži još i SketchFlow – alat za kreiranje vizuelnih prototipa interfejsa, te podršku tokom čitavog procesa njegovog razvoja. Korištenjem SketchFlow-a se kroz jedinstveno okruženje mogu veoma brzo isprobati različiti koncepti u razvoju i dizajnu interfejsa, grafički, funkcionalno i vremenski efektivnije različita rješenja predstaviti naručiocu softvera te brže kreirati specifikacije i tehnička dokumentacija na osnovu gotovih prototipa.

Expression Web 3 sadrži i SuperPreview koji dizajnerima web interfejsa pruža mogućnost provjere kako kreirani interfejs izgleda u različitim browserima i in-place  prilagođavanje web standardima.

Expression Studio se lako integriše u postojeće razvojno okruženje koncentrisano na Visual Studio. Integracija Expression Studija sa Visual Studiom omogućava bolju saradnju dizajnera i razvojnih inženjera i olakšava im lakšu razmjenu već razvijenih vizelnih koncepata i softverskih komponenata.

Expression Studio 3 može se kupiti kao samostalan proizvod ili kroz pretplatničke programe: Expression Professional Subscription i MSDN Premium Subscription. Preuzimanje probnih – vremenski ograničenih verzija moguće je sa stranice http://www.microsoft.com/expression/try-it/Default.aspx.

Cross Posted from http://weblogs.asp.net/draganpanjkov