Sinergija 2009

Ove godine sam prvi put učestvovao na regionalnoj konferenciji Sinergija koja se održava u Beogradu, u organizaciji Microsoft Srbija. Pored toga, imao sam čast da budem predavač na dvije sesije iz tematske cjeline posvećene razvojnim tehnologijama.

Rambo Amadeus - svečano otvaranje Sinergije

Moja predavanja obradila su Internet Explorer 8 i SharePoint 2010 iz perspektive programera.

Internet Explorer 8 for websites (A developers overview)

Predavanje je obuhvatalo tri osnovne cjeline koje su interesantne programerima

 • Kompatibilnost web stranica sa Internet Explorerom 8

 • Nove funkcionalnosti (akceleratori, web slice-ovi, visual search)

 • Internet Explorer Developer tools

U ovoj prezentaciji prikazani su i primjeri upotrebe akceleratora, web slice-ova i search providera na sajtovima iz Bosne i Hercegovine:

Pored toga, prezentacija sadrži i set slajdova o novim mogućnostima Internet Explorera 8 i unapređenjima uglavnom na polju HTML 5 specifikacije(DOM storage, AJAX navigation, XDR/XDM), a koje zbog ograničenog vremena nisam uspio da obradim. Više o ovim mogućnostima možete pročitati na stranicama www.msdn.com/ie , a moju prezentaciju možete preuzeti sa adrese www.dragan-panjkov.com/download/ie8_dev_sinergija09.pdf.

SharePoint 2010 Introduction for developers

Platforma za kolaboraciju Microsoft SharePoint 2010 trenutno je u beta verziji, a donosi brojna unapređenja kojima se olakšava i ubrzava rad za sve kategorije -  od korisnika, preko administratora do programera. Ova prezentacija predstavila je neka od unapređenja u novoj verziji SharePoint-a namijenjenih programerima, prvenstveno iz tri osnovne grupe:

 • produktivnost tokom razvoja

  • razvojni alati (integracija sa Visual Studiom 2010, novi šabloni za projekte, SharePoint Designer, developer dashboard, instalacija na klijentski OS – Windows Vista i Windows 7)

  • debugging i podešavanje performansi aplikacija

 • unapređenja platforme

  • različite mogućnosti za pristup podacima (LINQ, Client OM, REST API)

  • integracija sa poslovnim aplikacijama (Business Connectivity Services)

  • unapređenje workflow-a

 • deployment

  • upravljanje životnim ciklusom aplikacija

  • standardizovani način pakovanja solucija – WSP

  • sandbox-ed rješenja.

U primjerima sam pokazao korištenje novih šablona za projekte, kreiranje vizuelnog web parta koji prikazuje podatke dobijene putem LINQ to SharePoint metoda, korištenje REST API-a iz web forms aplikacije za pristup podacima smještenim na ShaerPoint-u, novi ribbon interfejs i podešavanje validacije na elementima liste korištenjem Excel sintakse.

Više informacija o ovim i drugim novostima za programere možete naći na http://MSSharePointDeveloper.com .

Prezentaciju možete preuzeti sa adrese www.dragan-panjkov.com/download/sp2010_dev_sinergija09.pdf

http://weblogs.asp.net/draganpanjkov crossposted with http://blogpanjkov.qsh.eu