MSDN za svakoga

Visual Studio 2010 objavljen je 12. aprila 2010. godine, a može se kupiti kroz programe količinskog licenciranja ili kroz maloprodajni (retail) kanal. U maloprodajnom kanalu mogu se kupiti Professional, Premium, Ultimate i Test Professional edicije Visual Studija, i to

  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN

  • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN

  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN

  • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 with MSDN

  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Essentials

Uporedni prikaz sadržaja ovih edicija nalazi se na http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products.

hero_single_professional_boxshot[1]

Novost u verziji 2010 u odnosu na prethodne verzije je da sada čak i najjeftinija retail edicija Microsoft Visual Studio 2010 Professional sadrži MSDN Essentials pretplatu.

Šta je MSDN Essentials

msdn_thumb[1] MSDN Essentials je ograničena trial pretplata koja traje godinu dana i kupcima edicije Visual Studio 2010 Professional omogućava da dobiju najjače verzije Microsoft klijentskog operativnog sistema, serverskog operativnog sistema i servera baze podataka – Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise i Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, sa licencom za korištenje u razvojnom i testnom okruženju. Pored softvera, kupci kroz MSDN Essentials dobijaju i opcije profesionalne podrške – online concierge, Priority support in MSDN Forums, MSDN Flash newsletter.

MSDN Essentials se ne može kupiti kao zaseban proizvod, već se dobija samo uz Visual Studio 2010 Professional kupljen u retail kanalu.