Serija webcasta – upgrade sa IE6 na IE8

Za sve administratore koji koji se pitaju “Zašto preći sa sa Internet Explorera 6 na Internet Explorer 8”, ove i naredne sedmice su na raspolaganju tri webcasta koja odgovaraju na ovo pitanje, obrađuju detaljno sam proces te način osiguranja kompatibilnosti vaših aplikacija sa Internet Explorerom 8.

Raspored i linkovi za registraciju:

  1. Jun 2010. 10:00 AM (PDT) - TechNet Webcast: The Enterprise Value Proposition in Upgrading to Internet Explorer 8 https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032453168&Culture=en-US
  1. Jun 2010. 10:00 AM (PDT) - TechNet Webcast: Managing Internet Explorer 8 in the Enterprise Using Group Policy https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032453173&Culture=en-US

  2. Jun 2010. 10:00 AM (PDT)- TechNet Webcast: Solving Enterprise Application Compatibility Issues with Internet Explorer 8 https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032453274&Culture=en-US

Izvor: Innovation Showcase blog.