Snimci prezentacija sa Windows Phone 7 Jump Start treninga

Virtuelni trening za programere Windows Phone 7 Jump Start održan je 20 i 22 jula. Kroz 4 sesije ukupnog trajanja 12 sati obrađeni su različiti aspekti razvoja aplikacija i igara za Windows Phone 7, te njihovog objavljivanja putem Marketplace-a. Predavači su bili Andy Wigley i Rob Miles, Microsoft MVP-i, a organizator treninga Microsoft Press.

Objavljeni su snimci svih LiveMeeting prezentacija sa ovog treninga:

Getting Started with Microsoft Windows Phone and Silverlight

https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072010&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072010-1&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072010-2&pw=webcast

Programming Game Applications with XNA

https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072010-3&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072010-4&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072010-5&pw=webcast

Advanced Windows Phone Development

https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072210&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072210-1&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072210-1-1&pw=webcast

Selling Your Windows Phone Solutions & Wrap Up

https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072210-2&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072210-3&pw=webcast https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/view?id=Win7072210-4&pw=webcast Prateći resursi za ovaj trening – prezentacije i demoi – mogu se preuzeti sa stranica Born To Learn web sajta http://borntolearn.mslearn.net/wp7/m/classresources/default.aspx .