Internet Explorer 9 platform preview 4

Platform Preview verzije Internet Explorera 9 objavljivane su svakih 6 do 8 sedmica, počevši od marta 2010. Preview verzije su namijenjene web programerima, kako bi mogli da testiraju kako se njihovi sajtovi renderuju u najnovijoj verziji IE-a. Četvrti platform preview Internet Explorera 9 objavljen je 4. avgusta 2010., a kao i u slučaju prethodnih preview verzija može se preuzeti sa stranice IE Test Drive. Na toj stranici se ujedno nalazi i niz demoa koji prikazuju nove funkcionalnosti dostupne u IE9 – performanse, grafički podsistem i podršku za HTML5.

Šta je novo u PP4?

Novosti u ovom, četvrtom platform preview-u Internet Explorera 9 su:

  • JavaScript engine je integrisan u browseru (za razliku od prethodnih verzija kod kojih je JS engine bio zaseban modul)

  • Browser i JS engine dijele zajednički DOM (integracija JS engine-a u browser eliminisala je potrebu za komunikacijom putem COM-a) koji je u stvari EcmaScript 5 DOM

  • Unapređenja u performansama u cijelom browseru

  • Poboljšana podrška za standarde i poboljšan rezultat na ACID testu (95/100)

  • IE tim je kreirao 519 dodatnih testova koji su stavljeni na raspolaganje W3C-u. Ukupan broj testova kreiranih tokom razvoja IE9 sada je 2138.

Na Internet Explorer blogu  objavljen je blog post koji detaljnije opisuje Internet Explorer 9 platform preview 4.

Da li ste spremni za IE9?

Kako bi bili sigurni da postojeći i novi web sajtovi rade ispravno iz IE9, programeri mogu da instaliraju Platform Preview 4 (radi side-by-side sa IE8) i testiraju kako se njihovi sajtovi prikazuju. Za najbolje performanse i interoperabilnost, preporučuje se testiranje u IE9 Standards modu (više detalja). Pošto IE9 podržava najnovije standarde, preporučuje se korištenje istog markup-a kao i za ostale browsere, te izbjegavanje detekcije browsera prilikom pisanja browser-specific koda. Za sve potencijalne probleme u renderovanju, moguće je kontaktirati IE tim i prijaviti bug putem Microsoft Connect sajta.

Internet Explorer 9 developer guide je one-stop-shop dokument koji detaljno opisuje sve nove funkcionalnosti  u IE9 (HTML5, CSS3, SVG, DOM, ES5) namijenjene web programerima i dizajnerima, te sadrži primjere njihove upotrebe.