Novo: ASP.NET MVC 3 beta, WebMatrix beta 2, NuPack CTP

Iako je mnogima ljeto period odmora u kome se usporava razvoj projekata, razvojnim timovima za web alate i tehnologije u Microsoft-u ovo ljeto je bilo u punom smislu radno. Nakon objavljivanja prve beta verzije WebMatrix-a u junu i preview verzije ASP.NET MVC 3 u julu, početkom oktobra su objavljene nove beta verzije ovih alata i CTP verzija novog open-source alata za upravljanje paketima (package manager) NuPack.

ASP.NET MVC 3 beta

Beta treće verzije MVC-a donosi brojne izmjene i poboljšanja, kako u odnosu na prethodnu verziju MVC-a, tako i u odnosu na preview verziju objavljenu prije 2 mjeseca. Važno je napomenuti da ova beta ima go-live licencu, što znači da se ovom betom mogu kreirati i produkcioni sajtovi.

 • Unapređenja Razor view engine-a. Nakon što je u preview verziji prvi put integrisana mogućnost kreiranja Razor-baziranih view-a, beta verzija donosi i dodatne funkcionalnosti:

  • Nove ključne riječi @model, @helper, te Razor-komentari @ @

  • Podršku za kreiranje layout stranica (analogija Master-page stranicama) i _viewstart stranica

  • Mogućnost korištenja programskih jezika C#(.cshtml) i VB(.vbhtml) prilikom kreiranja view-a

 • Novi HTML helperi, između ostalih i Chart() za kreiranje grafikona; te WebGrid() za kreiranje data-grida

 • AJAX i validacija sada su zasnovani na jQuery-ju kao podrazumijevanom javascript frameworku, korištenjem tzv. unobtrusive (nenametljivi) JavaScript pristupa (dašak novog HTML 5 standarda).

 • Poboljšana Dependency Injection podrška

 • Automatizovan proces dodavanje biblioteka u projekat korištenjem NuPack-a

 • Novi izgled i sadržaj New Project dijaloga, i druge novosti.

new-mvc3-prj

Beta se može instalirati korištenjem Microsoft Web Platform Installera ili standalone installera. Prema riječima Phil Haack-a, slijedeći release će biti RC. Jon Galloway je na svom blogu objavio  QnA koje se odnose na ASP.NET MVC 3, uglavnom vezana za ovaj beta release.

WebMatrix beta 2

Slično beti ASP.NET MVC-a, i WebMatrix donosi dosta poboljšanja vezanih za Razor, te NuPack podršku:

 • ključne riječi @model, @helper, Razor-komentare @ @ i podršku za  C#(.cshtml) i VB(.vbhtml) stranice.

 • integracija NuPack-a i novi web-bazirani administratorski interfejs na adresi http://websajt/_admin za administraciju instaliranih toolkit-a sa često korištenim helperima (Facebook, Twitter, Captcha)

 • Ugrađeni šabloni za sajtove sada generišu sajtove u skladu sa HTML5 i CSS3 standardima. Na listingu je prikazana stranica kreirana u WebMatrix-u

                                   

Više informacija o WebMatrix-u i njegova instalacija nalaze se na ovim stranicama.

NuPack CTP

NuPack je sistem za upravljanje paketima koji olakšava kompletan proces dodavanja third-party biblioteka u Visual Studio projekte. NuPack omogućava developerima open-source projekata (NUnit, Moq, NHibernate) da zapakuju svoje biblioteke i registruju ih u online repozitorij, a developerima koji koriste neku od ovih biblioteka u svojim projektima da jednostavnim i brzim postupkom instaliranja željene biblioteke (koji se u stvari svodi na jedan klik) dobiju željenu funkcionalnost – uključujući i automatsku konfiguraciju potrebnu za korištenje te biblioteke.

nupack-add

NuPack se integriše u sve edicije Visual Studija (uključujući i Express) i nakon što se instalira može se koristiti bilo koristeći PowerShell ili standardni Visual Studio prozor. NuPack je open-source i predat je na upravljanje fondaciji OuterCurve (do skora poznatoj pod nazivom CodePlex fondacija).

Ako želite da saznate više detalja o svim ovim tehnologijama, pogledajte ovaj blog post Scott Guthrie-a.