Kako omogućiti integraciju web sajtova u Windows 7 taskbar?

Tekst objavljen na ITPro.ba >>

Jedna od novih funkcionalnosti koje donosi Internet Explorer 9 je mogućnost integracije web sajtova sa operativnim sistemom na Windows 7 računarima. U suštini, ona omogućava programerima web sajtova da korisnicima omoguće dodavanje - pinovanje web sajtova u Windows 7 taskbar ili dodavanje sajtova u All Programs grupu menija Start.

Zašto pinovati web sajt?

04-itpro-croppedKada se Windows 7 pojavio na tržištu, omogućio je da aplikacije instalirane na klijentskom računaru imaju nove načine interakcije sa korisnikom, na primjer da korisnik zakači (engl. pin) aplikaciju na Windows Taskbar, te da aplikacije zakačene na Taskbar ili meni Start imaju tzv. iskačuće liste (engl. Jump Lists) sa najčešćim operacijama ili nedavno korištenim dokumentima. Iskačuće liste se aktiviraju desnim klikom na ikonicu zakačene aplikacije u taskbaru. Korisnici uglavnom na taskbar dodaju aplikacije koje najčešće koriste, a korištenjem iskačućih listi se interakcija korisnika sa aplikacijom još više ubrzava. (nastavak…)

Cijeli tekst će biti objavljen na mom blogu 1.6.2011.