Prezentacija za WebMatrix 2 beta predavanje na Sinergiji 11

I ove godine, po treći put zaredom, imam čast da predajem na konferenciji Microsoft Sinergija. Sinergija 11 je tradicionalna tehnička konferencija koju organizuje Microsoft Srbija. Tehnički dio konferencije traje dva dana, 19. i 20.10.2011.

Prvo od moja dva predavanja imalo je temu Microsoft WebMatrix v2 beta, a sadržaj samog predavanja bio je orijentisan na prikaz funkcionisanja i korištenja WebMatrix-a sa OSS sajt templejtima (Orchard CMS, Joomla 1.7), ovaranje i editovanje sajtova sa interneta, te kreiranje sajta na osnovu jednog od ugrađenih šablona.

Slajdove za ovo predavanje sam objavio na SkyDrive, a sam sadržaj ove prezentacije možete pogledati i u nastavku ovog teksta.