Sinergija 11 predavanje Sandboxed Solutions za SharePoint - prezentacija i resursi

U prethodnom tekstu sam pomenuo da sam, i ove godine, bio predavač na konferenciji Microsoft Sinergija 11. Moje drugo predavanje na konferenciji je bilo "Razvoj i održavanje Sandboxed Solutions komponenata za SharePoint 2010 i SharePoint Online". Tokom ovog predavanja nastojao sam da predstavim osnove Sandboxed Solutions rješenja - relativno novog pristupa razvoju, deploymentu i administraciji komponenata za SharePoint. Karakteristično za Sandboxed rješenja je da se ona instaliraju na nivou Site Collection-a, da se izvršavaju u posebnom servisnom procesu, te da se njihovom upotrebom smanjuje zavisnost vlasnika/administratora Site Collection-a od administratora farme. Administrator farme ima na raspolaganju mehanizme za praćenje ponašanja ovih rješenja u odnosu na serverske resurse koje ona koriste u bilo kom trenutku.

Ako želite saznati više o Sandboxed rješenjima, preporučujem vam ove resurse:

Neka od pitanja tokom i nakon predavanja bila su vezana za pristup eksternim resursima iz Sandboxed rješenja, odnosno za način korištenja Full-Trust Proxy-ja, pa kako sam i obećao, i ovde navodim dva blog posta koja bi mogla biti korisna kao dodatne reference:

Kao i za WebMatrix predavanje, i slajdove ovog predavanja sam objavio na SkyDrive te u nastavku ovog teksta.