Dostupni su LIP paketi za SharePoint lokalizaciju na BiH službene jezike

Disclaimer: If you want to read this blog content in English, write to me and I'll post English version to my blog. You can also use some of online translation sites that support Serbian (Croatian, Bosnian) language. At this moment, Bing Translator is (unfortunately) not supporting neither of those languages, but you can use Google Translate instead.

Na jednom od projekata tokom 2008 (u to doba SharePoint je bio u verziji 2007 i zvao se Microsoft Office SharePoint Server, skraćeno MOSS) imao sam priliku da se lično uvjerim koliko je postojanje, odnosno nepostojanje lokalizacije važno. Na jednom projektu je naručilac zahtijevao da SharePoint bude lokaliziran na sve službene BiH jezike, a u to doba nisu postojali LIP paketi za Bosanski i Srpski (ćirilica). Nakon što smo od Microsoft-a dobili odgovor na naš upit da tokom 2008 neće biti završen LIP za ove jezike, mi smo ih kreirali "ručno" na osnovu LIP-a za Hrvatski i Srpski (latinica) . U narednom periodu između 2009 i 2011 godine, imao sam priliku i čast da budem dio tima i lično učestvujem u procesu kreiranja LIP paketa za Office 2010 i SharePoint 2010 za BiH tržište, a to je neka druga priča :).

Termin LIP (Language Interface Pack) u terminologiji Microsoft proizvoda označava pakete za lokalizaciju korisničkog interfejsa, bilo u operativnom sistemu Windows, ili u nekoj od klijentskih ili serverskih aplikacija. U SharePoint svijetu, LIP obično sadrži preveden korisnički interfejs na neki od jezika, a u nekim slučajevima je preveden i administrativni interfejs, te Help. Doskora su postojali samo LIP paketi sa latiničnim pismom za Srpski i Hrvatski jezik, a sada su dostupni i LIP paketi za Srpski jezik (ćirilica) i Bosanski jezik. U novim LIP paketima preveden je samo korisnički interfejs.

Dakle, ako ste planirali implementirati SharePoint Server 2010 ili SharePoint Foundation 2010 sa lokalizacijom na neki od službenih jezika u BiH, sada to možete učiniti tako što ćete sa stranica Microsoft Download centra preuzeti LIP pakete za odgovarajuće jezike i instalirati ih na vaše servere. Detaljno uputstvo za instalaciju nalazi se na stranicama za download. Prilikom preuzimanja vodite računa o imenovanju fajlova LIP paketa za instalaciju, kako biste mogli da ih razlikujete.

SharePoint Foundation 2010 Bosanski: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=bs&FamilyID=646e311a-aaf3-4d30-b03c-2f3c70d19a22 Hrvatski: http://www.microsoft.com/downloads/hr-hr/details.aspx?displaylang=hr&FamilyID=646e311a-aaf3-4d30-b03c-2f3c70d19a22 Srpski (ćirilica): http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=646e311a-aaf3-4d30-b03c-2f3c70d19a22&displayLang=srb Srpski (latinica): http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sr&FamilyID=646e311a-aaf3-4d30-b03c-2f3c70d19a22

Važno! Ukoliko instalirate LIP za SharePoint Server, na istom serveru morate prethodno instalirati LIP za SharePoint Foundation.

SharePoint Server 2010 Bosanski: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=046f16a9-4bce-4149-8679-223755560d54&displaylang=bs Hrvatski: http://www.microsoft.com/downloads/hr-hr/details.aspx?familyid=046f16a9-4bce-4149-8679-223755560d54&displaylang=hr Srpski (ćirilica): http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=046f16a9-4bce-4149-8679-223755560d54&displayLang=srb Srpski (latinica): http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sr&FamilyID=046f16a9-4bce-4149-8679-223755560d54