HOWTO - Kako popuniti Document Properties u Word-u 2016

U Word-u 2016 nam više nije na raspolaganju Document Information Panel, pomoću koga smo mogli da popunimo vrijednosti za korisnički definisane kolone koje su definisane na Content Type-u ili biblioteci na SharePoint-u u kojoj je document snimljen. Stoga se popunjavanje tih polja odnosno izbor njihovih vrijednosti mora vršiti na drugi način. U nastavku ćemo pokazati dva alternativna načina, jedan u Word-u a jedan u browseru.

Popunjavanje polja u Word-u

Dokument kreiramo direktno sa servera – u browseru, čime će on biti otvoren u Word-u
image002

Kad se dokument otvori, u gornjem meniju kliknemo na File pa zatim na Show All Properties (uokvireno crvenom na slici ispod) tako da se pojave sva polja dokumenta, kao na Server Property Panel-u
image003

Nakon što se klikne Show All Properties, sva polja su vidljiva i mogu se uređivati
image004

Tekstualna polja se jednostavno uređuju, klikom na Add text
image005

Polja za koja postoje predložene vrijednosti označena su sa lupom.
image007

Ona se mogu popunjavati na dva načina:

  1. tako da se klikom na lupu otvori prozor odakle se mogu odabrati vrijednosti, pa se komandom Select unosi izbor, pa se klikom na OK odabrana vrijednost potvrđuje
    image008

Vidimo da je sada ta vrijednost popunjena u polju
image010

  1. Drugi način je da kucamo tekst željene vrijednosti u polje, a Word će nam trenutno predložiti neku od postojećih vrijednosti koja se slaže sa unesenim tekstom
    image011

Klikom na neku od predloženih vrijednosti ista će biti odabrana
image013

Kada se vratimo u dokument izborom Home stavke u gornjem meniju, odabrane vrijednosti će biti vidljive u dokumentu.

Kada snimimo i zatvorimo dokument, u listi dokumenata će unesene vrijednosti za kolone biti vidljive
image014

Popunjavanje kolona u browseru

Ako se dokumenti snime bez unesenih vrijednosti za kolone, moguće je jednostavnim postupkom iz browsera dodijeliti vrijednosti.

Iz biblioteke dokumenata podesiti grupisanje za kolonu u kojoj nisu unesene vrijednosti, u zaglavlju tabele:

  1. Kliknuti na strelicu pored imena kolone

  2. Iz menija koji se pojavi odabrati Group by Ime Kolone

image015

Pregled dokumenata se tada promijeni i dokumenti su prikazani u grupama koje odgovaraju vrijednostima date kolone. Sa slike se vidi da prva grupa sadrži dokumente koji nemaju dodijeljenu vrijednost u toj koloni (unassigned) a svaka naredna grupa odgovaraj jednoj vrijednosti za odabrano polje

image016

Jednostavnim prevlačenjem dokumenta (drag-and-drop) iz jedne u drugu grupu, vrijedost polja će se automatski promijeniti i dokument snimiti sa novom vrijednosti

image017

U listi dokumenata vidimo da su se vrijednosti kolona promijenile, kao i broj dokumenata u odabranim grupama

image018

Više informacija o Document Information Panel-u i Word-u 2016 nalazi se na https://support.office.com/sr-latn-rs/article/Gde-se-nalazi-okno-sa-informacijama-o-dokumentu-u-programu-Office-2016-767bbbbb-27aa-42e8-81dc-9ed5cf06e6e0?omkt=sr-Latn-RS&ui=sr-Latn-RS&rs=sr-Latn-RS&ad=RS